ساعات کار دارالترجمه به صورت می باشند:

همه روزه به غیر از ایام تعطیل:

شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 16

پنج شنبه: 8 تا 14