ضمن تبریک عید فطر به اطلاع می رساند دفتر ترجمه رسمی 750 کرج در تاریخ 3/3/1399 تعطیل می‌باشد. لذا خواهشمندیم برای دریافت ترجمه ها یا تحویل مدارک تا تاریخ 1/3/1399 اقدام کرده و یا بعد از تعطیلات عید فطر مراجعه بفرمایید.