با احترام به اطلاع می رساند دارالترجمه روزهای چهارشنبه مورخ 14 آبان 1399 و پنج شنبه مورخ 15 آبان 1399  تعطیل می باشد.