نحوه همکاری با دارالترجمه به چند صورت است:

1.      به صورت کارمند دارالترجمه (منشی، آبدارچی، رابط دادگستری و غیره) که معمولاً از بین افراد غیر متخصص ترجمه گزینش می‌شود.

2.      به صورت دستیار مترجم (فرم زن) که معمولاً از بین مترجمان با سابقه کار در دارالترجمه و آشنا به اسناد معمول ارجاعی به دارالترجمه گزینش می شود.

3.      به صورت مترجم همکار دفتر که معمولاً در منزل به ترجمه مدارک دانشجویی یا آکادمیک می‌پردازد و به صورت پیمانی یا درصدی با دارالترجمه همکاری می‌کند.

دارالترجمه‌ها بر حسب نیاز اقدام به جذب نیرو می‌کنند. برای کار به عنوان دستیار مترجم تایپ حرفه‌ای و آشنایی با ترجمه حقوقی و ترجمه اسناد و مدارک حداقل مهارتهای مورد نیاز هستند.