تا چندی پیش دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی و فیش/حکم مستمری برای ترجمه بدون مراجعه فیزیکی به شعبه تامین اجتماعی ممکن نبود. حتی در مورد سوابق بیمه در صورت داشتن سابقه نزد شعب مختلف لازم بود فرد به چند شعبه مراجعه کند. خوشبختانه با تحول در خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی دیگر نیازی به حضور فیزیکی برای دریافت سوابق بیمه و  فیش/حکم مستمری نیست.

برای اطلاع از روند دریافت سوابق بیمه و فیش/حکم مستمری از سازمان تامین اجتماعی و نحوه ترجمه این مدارک روی لینکهای زیر کلیک کنید:

دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی

دریافت فیش/حکم مستمری سازمان تامین اجتماعی

نامه سازمان تامین اجتماعی در مورد فرایند دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی